Reunions mestres-pares 17-18- Durant els mesos de setembre i octubre cada mestre/a-tutor/a convocarà una reunió amb els pares i mares dels/de les seus/ves alumnes, segons el següent calendari 


CICLE
NIVELL
DIA
MES
HORA

EI
P3
7
SETEMBRE


17h
P4

P5

CI


CM


CSHi haurà servei d'acollida durant la reunió.Organització AMPA, cost 1€.

Al llarg del curs escolar, es convocaran les reunions que es creguin oportunes.