Horari lectiu curs 2017-2018

Educació Infantil


- Del 12 de setembre de 2016 al 21 de juny de 2017, ambdós inclosos, l'horari serà el següent ( P4 i P 5 ) :

- Matí:           Entrada: 9 hores
                     Esbarjo: de 11 a 11:30                     
                     Sortida:  12:30 hores   
                .
- Tarda:         Entrada: 15 hores
                     Sortida:  16:30 hores


Els dies 12, 13 i 14 de setembre els alumnes de P3 tindran un horari flexible d'adaptació a l'escola de les 9:30h a les 11:30h del matí.
A partir de dimarts 15 de setembre, l´horari serà : de 9h a 12’:30h del matí i de 15h a 16:30h de la tarda i començarà per a ells el servei de menjador i el servei d'acollida de tarda.


Educació Primària:

- Del 12 de setembre de 2016 al 21 de juny de 2017, ambdós inclosos, l'horari serà el següent:

- Matí:          Entrada: 9 h
                     Pati: de 11 a 11’30                                                                                                              
                     Sortida:  12’30 h                  .
- Tarda:         Entrada: 15 h
                     Sortida:  16’30 h