Actuació en cas de:

Segons estableixen  les normes de funcionament del centre, acordem un protocol d'actuació en els següents casos:

RETARD EN LA RECOLLIDA D'UN ALUMNE EN ACABAR LA JORNADA ESCOLAR LES 16,30H


1.    En el cas de l’impossibilitat de recollida puntual a l’hora de sortir a les 16,30h, s’ha de trucar per telèfon a l’escola per tal d’informar.    El marge de temps que considerem raonable és de 10 o 15 minuts després de l´hora de finalització de les classes..
2. Si la família no ha trucat avisant que arribarà més tard a recollir el/la nen/a i el/la mestra tampoc ha pogut contactar amb la família, transcorreguts 35/40 minuts trucarem a la Policia Local  per a que el/la portin a casa seva. Serà obligació d´aquest/a policia, aleshores, el protegir l´alumne/a fins que pugui passar a mans dels seus pares o tutors legals.
  3. L´endemà mateix el Director de l´escola citarà per escrit la família per tal de mantenir una entrevista i reconduir la situació.
4. En cas de reincidència el Director assabentarà per escrit a Serveis Socials i Inspecció del Departament d´Educació tal i com recull la normativa vigent.


ACCIDENT O SOBTADA MALALTIA D'UN ALUMNE A L'ESCOLA

- Si el/la nen/nena no es troba bé s'ha de quedar a casa fins que es recuperi.
- Els/les nens i nenes de l´escola que tinguin polls, tinguin febre o pateixin alguna patologia infecciosa temporal hauran de romandre a casa seva fins que en facin net o no suposin un perill de contagi per els/les seus/ves companys/es.
- Si el nen/nena pateix alguna malaltia que requereixi atenció especial, cal que ho comuniqueu per escrit al mestre/a-tutor/a respectiu/va.
- Tanmateix si el/la nen/nena pateix algun impediment per fer Educació Física o Natació cal justificar-ho per escrit al mestre d'Educació Física o bé al tutor/a.
- No s'administraran medicaments si no es porta l´autorització degudament emplenada.
- Pels casos d'urgències, s'aprova en Consell Escolar:

     Determinació de portar l'alumne/a a urgències a l'Hospital Comarcal:
- Prendrà la decisió el/la Tutor/a juntament amb el Director i el Mestre/a testimoni de l'accident.

     Comunicació als pares/mares:
- Si el cas és molt greu, es porta el/la nen/a a urgències i es truca desprès als pares.
- Si no és tan greu, es crida els pares perquè siguin ells els qui el/la portin.

     Qui el porta?
- De 9 a 12,30 del matí i 15 a 16,30 de la tarda, el/la Tutor/a.
- De 12,30  del matí a 15h de la tarda, una monitora del menjador.

     Com es fa el trasllat?
- En taxi o, si el cas ho requereix, en ambulància.
- El taxi el paga l'Escola i desprès es demana als pares l´import del servei.

     Tornada a l´escola:
- Si els pares van a l'Hospital, el Mestre/a tornarà en taxi a l'escola.
- Si els pares no van a l'Hospital, quan s'acabi l'atenció a l'alumne/a, tots dos tornaran al col·legi.
- Si l'acompanyant/a ha estat una monitora i aquesta no ha tornat al Col·legi a les 15h de la tarda, anirà el Tutor/a a fer-se càrrec de l'alumne/a.

     Qui es queda amb els alumnes del Tutor/a?
- Es farà càrrec el Mestre/a suplent.

- Si el/la suplent està ocupat/da, ho farà el qui estigui amb un grup flexible.