Membres del Consell Escolar


  • Director:                                       Josep Anton Felices Vinyals           
  • Cap d'estudis:                              Marta Dueñas del Valle

  • Representant Ajuntament:           Salvador Morató Via

  • Representant del professorat:
           - Montse Farré
           - Montse Ro.
           - Bet Torrens
           - Sandra López Pina
           - Maria Haro
           - Joana Mateu
  • Representant de pares i mares:
          - Mª Luisa Álvarez
          - Alba Torra
          - Abderrahim Said
          - Fèlix Redondo
          - Lola Pandelet
  • Representant de l'AMPA:            Susana Sanz
  • Representant del PAS:                Toni Lavin
  • Secretària:                                   Águeda Cruz García